ปิด

Re-stream an HLS (.M3U8) Stream

Hello,

I am searching a solution for hide the hls stream source here is some exemple

http://orginserver:1935/[url removed, login to view]

witch will genered

http://orginserver:1935/[url removed, login to view]

what i want is

[url removed, login to view]

& hide rewrite the url of http://orginserver:1935/[url removed, login to view]

to [url removed, login to view]

i don't know if it possible contact me

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, Java, PHP, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การแพร่ภาพวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม : u of m jobs, i want a translate in isizulu i cant leave without u, highest pay scale for a graphic artist at u of m, stream hls stream, hls stream segmenter, hls stream, hls stream monitor, stream flash video stream iphone, wowza stream test stream, wowza test stream, wowza flash stream test, rtmp test stream, rtmp stream test, test rtmp stream, receive xml stream php app test

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #12191502

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $117 สำหรับงานนี้

malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit เพิ่มเติม

$388 USD ใน 40 วัน
(151 บทวิจารณ์)
7.0
samuelmillette

Are you using jsplayer? Because I made a website for someone that stream private m3u8 from sport channel and we successfully hided origin link.

$25 USD ใน 0 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.5
vw1485208vw

im admin server Linux i can help you with php code if you have say me more about your project

$30 USD ใน 5 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.6
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0