ปิด

Xây dựng trang web

ทักษะ: ออกแบบกราฟิก, HTML, PHP, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : visual web developer for mac os x, thiết kế web xây dựng, thiết kế web công ty, thiết kế web bằng html, những trang web cho designer, xây d?ng web

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Da Nang, Vietnam

หมายเลขโปรเจค: #12196172

freelancer 17 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $468 สำหรับงานนี้

michale21

Hi Dear, Greeting from Votive Technologies!! We are a website development company working in this field from last 7+ years. We have good experience of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(486 บทวิจารณ์)
8.9
raju51279

Hi, Thanks for allowing us to place proposal in your project. We have gone through your project details. We are confident about the project .We have developed more than 6769 sites. Please check our recent works htt เพิ่มเติม

$250 USD ใน 21 วัน
(644 บทวิจารณ์)
8.3
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi เพิ่มเติม

$773 USD ใน 10 วัน
(69 บทวิจารณ์)
7.3
diastark

Hello Sir/Mam, We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS,Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android,mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design,wordpress,M เพิ่มเติม

$526 USD ใน 10 วัน
(237 บทวิจารณ์)
6.8
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat เพิ่มเติม

$250 USD ใน 2 วัน
(136 บทวิจารณ์)
6.7
swsinfotech

Hi, I am expert Website designer. I have read your Project design requirement and interested to work on your project. I want to know more details about your project. I am ready to start work on your project quickly. เพิ่มเติม

$314 USD ใน 5 วัน
(171 บทวิจารณ์)
6.3
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appeals เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(13 บทวิจารณ์)
5.7
Dinfo12

Hi - I am Ashish. I’ve read your project brief and can see that you need a new website. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting with wireframes and เพิ่มเติม

$250 USD ใน 10 วัน
(23 บทวิจารณ์)
5.4
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(19 บทวิจารณ์)
5.1
hexpertdeveloper

Hello, Dear Employer, we are a team of experts working since 15+ year,We are a team of advanced, and skilled developers' who put a lot of dedication to customer satisfaction. On over 15+ years of working knowledg เพิ่มเติม

$250 USD ใน 4 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.3
satyaowlok

Hello, After reading your offer, this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative Website for different businesses. Expert Web Designer Over the past 4 years I have specialized เพิ่มเติม

$255 USD ใน 10 วัน
(25 บทวิจารณ์)
4.9
nehajaltare

Hello, I have seen carefully your job description, and I am the right choice for you. I'm very happy to have a chance of bidding your project. I will do a work in very reasonable [login to view URL] also can go down to my bid เพิ่มเติม

$833 USD ใน 30 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.0
cnswebtech

Dear Employer, We are in the field of web developing since 2009. All of my clients believe in my work because I provide to my dear clients a cost-effective and high-value services. If you hire me for this job, I ass เพิ่มเติม

$555 USD ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.8
realNoorQureshi

I am Noor Qureshi. I have completed my Degree in Computer Science (B.S) and Web Developer from Superior University. For the past few years I have coded many websites, psd to html, less/sass, jquery, wordpress etc. Some เพิ่มเติม

$250 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dwlindia

Hi, I just gone through your detail and understand that you are looking for php, and Graphic Design. developer to build new website with your theme I am glad to say our company have 5 years’ experience in web เพิ่มเติม

$611 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor เพิ่มเติม

$616 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
arsalsoft3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$555 USD ใน 6 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0