ปิด

transfer php script.

i need some PHP work done.

pretty simple but fast.

i need my existing database and programming transferred to another site.

ทักษะ: PHP

ดูเพิ่มเติม : script programming, my transfer, programming php, database script, php work done script, script simple, need transfer, database database transfer, fast php, fast script, transfer script php, php done, php transfer script, simple php programming, programming simple database, need script php, database script php, simple php work, database php script, need php work

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) delhi, India

หมายเลขโปรเจค: #56899

freelancer 21 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $42

NickolaS

Hi, I can do it right now, please, see PM

$30 USD ใน 0 วัน
(329 รีวิว)
7.5
CODINGTABLE

can be done easily............

$100 USD ใน 2 วัน
(20 รีวิว)
6.7
royind

Please check PMB.

$30 USD ใน 3 วัน
(35 รีวิว)
6.5
sarm

No problem at all. Let transfer. Thanks

$30 USD ใน 0 วัน
(16 รีวิว)
6.3
innovation

Hi, I am sure are looking for me .. can start right now.. Regards, Innovation

$30 USD ใน 0 วัน
(21 รีวิว)
6.2
gracebasilior

Hi, I can do this for you. Please check PMB.

$30 USD ใน 0 วัน
(69 รีวิว)
5.5
gd5670

Hi , love to do this. low price to get a good review. Have moved sites before. No problem for me. Will supply qualit work. Kind [login to view URL] read pm for more info.

$30 USD ใน 0 วัน
(2 รีวิว)
4.2
everypcneed

Please see PM

$30 USD ใน 1 วัน
(26 รีวิว)
4.1
Hammond

Hi! I can get to work now!

$50 USD ใน 0 วัน
(19 รีวิว)
3.9
mohds2

Hello can get the site tranferred right away Thank u

$50 USD ใน 1 วัน
(4 รีวิว)
3.0
pmcnally

I will transfer your script today if you would like. Light and Love to you -Patrick Arden McNally

$31 USD ใน 2 วัน
(2 รีวิว)
2.9
chr1stophert

Please check your PM Chris

$50 USD ใน 1 วัน
(2 รีวิว)
2.7
Innovasoft

Please see pmb..

$30 USD ใน 1 วัน
(1 รีวิว)
2.4
Kung

Consider it done!

$30 USD ใน 0 วัน
(2 รีวิว)
2.5
SuperJohan

Hello, I can do this real quick please check PM. Regards, Johan

$30 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
1.6
phpdev4u

I can help you.

$30 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
3.0
Promethyl

Can be completed today.

$45 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
1.0
SlightlyCooler

Ready to start. Will make sure everything works as well!

$30 USD ใน 1 วัน
(1 รีวิว)
1.0
princeraja

Hello, I am interested in doing your work. I would be able to complete your task efficiently and well before time . You can be assured of high quality work with coding standards and neat , clean code . MY earlier majo เพิ่มเติม

$40 USD ใน 0 วัน
(1 รีวิว)
1.8
infoumair

Please check your PM!

$100 USD ใน 0 วัน
(0 รีวิว)
0.0