ปิด

Travelport Universal API PHP (EXPERT FREELANCER)

Application program interface (API) BASED ON GDS SYSTEM

Travelport Universal API PHP

ทักษะ: PHP, Steam API

ดูเพิ่มเติม : https www freelancer com php object api, travelport universal api, travelport api, travelport api intergaration, api travelport, php developer api system, api hotel booking system php, travelport api contract, integrate travelport api website, travelport api php, travelport universal api wsdl, travelport universal api php, travelport xml api, universal api travelport php, universal api php, universal api travelport soap, travelport credentials universal api, php travelport universal api, travelport gds php, travelport php api

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) Kuala Lumpur, Malaysia

หมายเลขโปรเจค: #12014063

freelancer 15 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $226 สำหรับงานนี้

$250 USD ใน 4 วัน
(749 บทวิจารณ์)
8.3
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www เพิ่มเติม

$250 USD ใน 2 วัน
(128 บทวิจารณ์)
6.1
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more than 7 years of experience with a team เพิ่มเติม

$50 USD ใน 1 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.4
tranngocanh1702

Hi, I am Anna. I have more than 4 years experience in PHP, MySQL, API. I commit updating status daily or whenever you message me, and delivering all source code. I am looking forward to your details. Sincerely เพิ่มเติม

$250 USD ใน 7 วัน
(19 บทวิจารณ์)
5.4
kushalmahajan008

Hi, I am having more than 6 years experience in web development & designing and project management from scratch as well as maintenance using PHP/MySql, PHP Frameworks like codeiginitor, open source CMS like WordPress เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(13 บทวิจารณ์)
4.7
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.8
hexpertdeveloper

i have work on it already Hello, Dear Employer, we are a team of experts working since 15+ year,We are a team of advanced, and skilled developers' who put a lot of dedication to customer satisfaction. On over เพิ่มเติม

$277 USD ใน 3 วัน
(29 บทวิจารณ์)
5.1
cipvtl

HI - I have 10+ years experience in PHP, PHP, CakePHP and Other Open-source, DotNet, Flex 3.0 / Flash Builder 4.6, Air Apps(Android & IOS) and well familiar with XML OTA schema and travel/rental related business as we เพิ่มเติม

$750 USD ใน 15 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.5
$166 USD ใน 3 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.1
danil2021

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.7
hightechriders

Hello, I am very interested in the project and I would like to apply to it. I'm a web developer with 7 years experience in PHP, MySQL, CSS3, HTML5 and deep knowledge WordPress, WP plugins, development issues and เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.9
imonk

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements About me: I have 5+years of experience in php WEB APPLICATION and WEBSITE designing and development Technical Sk เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.3
palak17

We are having an experience of 4 years and also provide surety of quality [login to view URL] are also having the team with innovative & creative ideas and good experienced in Google Analytic s and Internet Marketing and Web and G เพิ่มเติม

$111 USD ใน 3 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.3
viradiyachirag91

Dear Sir, I found your job post on "Freelancer". I am expert Web Developer with more than 2 year experiences of CakePHP , Laravel, Codeigniter with Mysql as backend and API. I raed your job post and i am ab เพิ่มเติม

$150 USD ใน 4 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.7
tanjilamitu2016

Sir I have 10 year of php experience. a lot of api work done in this period. so I can do it . I am the best for this project.

$150 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
vcareall

Hi, We worked on many custom platforms for Web,Android and IOS for end to end development solution. Few links are below mentioned- The LangBridge App- [login to view URL] [login to view URL] เพิ่มเติม

$300 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
amrita16p

I have integrated many api on website.I got that you want travelport api on your website which search overall air,hotel and vehicle.

$166 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nandhiniphp

Hi... This is Lingesh, working as a web developer in BWS India Pvt Ltd. We are a 1000 + employee $6 an start any technology immediately. Direct access to developers via skype, G talk and hotline – 24/7 ava เพิ่มเติม

$166 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0