ปิด

Want someone to code a Private Cloaker/Cloaking system to tackle Google Bots to get Adwords approved.

I will test the cloaker for 1 day, if it gets my campaign approved. I will release the Mile-Stone.

If you understand what a Cloaker is, then only BID.

ทักษะ: HTML, Javascript, Linux, MySQL, PHP

ดูเพิ่มเติม : Simple sample code for placing photo a Google map, I want Images to appear in local google search image results, want view private pictures badoo, want code written, want rent private proxy server, cloaking script google, code private servers, status code private server, code private server, google bots domain name found errors, history google book reviews diagnostic test, visual basic google remove adwords, google 250 adwords coupon, extract keywords google search adwords, google flash adwords, google adwords professional test

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Brazil

หมายเลขโปรเจค: #16446953

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹20139 สำหรับงานนี้

kishanpala

reason for pricing is one and only that we put maximum efforts in one assignment we are working only in one assignment and project at one [login to view URL] working mission is only client satisfaction.

₹12500 INR ใน 13 วัน
(21 บทวิจารณ์)
4.5
₹27777 INR ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.9