ปิด

NS3 wifi energy consumption analysis wrt no. of nodes and data rate

I need to analyse a simple wifi network. Measure energy consumption at each node wrt no. of nodes and distance for both tcp & udp. Also generate plots through those analysis.

ทักษะ: Android, Java, Joomla, Matlab and Mathematica, PHP

ดูเพิ่มเติม : total energy consumption till 2010, data entry financial analysis, energy consumption graph 2010, data entry report analysis, energy consumption servers, energy consumption research papers, 2010 data total energy consumption electronic displays, 2010 data total energy consumption personal computers, make nodes data sql server treeview, internal rate return analysis argus, screensaver energy consumption, project data market research analysis, symbian csd data rate, hourly rate structural analysis design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12191916

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $100 สำหรับงานนี้

JyotiBubna

Contratado pelo Empregador

$100 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.4