ปิด

I would like to hire an Engineer

I need an engineer licensed in Miami to design a clean room that will use a manual filling station to transfer liquids from a 55 gal drum of acetone or alcohol into 1 gallon or qt containeers

ทักษะ: วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม, PHP, การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: engineer hire india, electrical engineer hire utah, electrical engineer hire arduino, electric engineer hire, delaware chemical engineer hire, computer engineer hire india, civil engineer hire brisbane, cisso engineer hire, aerospace engineer hire, code reverse engineer hire

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #13472660

freelancer จำนวน 5 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $23 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$26 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
najamshah04

Hello!! Here is a professional electrical engineer who got gold medal in engineering,got first position in article writing and speeches.If u hire me ,ill give you my best. And according to your requirement, i'll do the เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
iffi37

Hi I'm an expert. If you hire me, i won't let you down. I can provide you all these things with unlimited revisions till the satisfactorily completion of project.Thank you

$25 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
thilinajayase199

I am a university student who is following a Master of Electrical Engineering degree. So I think that i will be able to fulfil your desired job since I have done IELTS and I have a good proficiency in English as well a เพิ่มเติม

$10 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0