ปิด

I would like to hire a PHP Developer

โปรเจคนี้ได้รับการประมูล 11 ครั้ง จาก freelancer ที่มีความสามารถ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $41 USD

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 - $30 USD
การประมูลทั้งหมด
11
คำอธิบายโปรเจค

Hello, I found this really nice MP4 Streaming PHP Script online and I just need some help so i can grab videos from remote url's instead of inside the server. For example, right now it only grabs from [url removed, login to view] but i would like to make it grab the video from [url removed, login to view]

Only willing to pay $10, heres the script:

<?php

$file = '[url removed, login to view]';

$fp = @fopen($file, 'rb');

$size = filesize($file); // File size

$length = $size; // Content length

$start = 0; // Start byte

$end = $size - 1; // End byte

header('Content-type: video/mp4');

//header("Accept-Ranges: 0-$length");

header("Accept-Ranges: bytes");

if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) {

$c_start = $start;

$c_end = $end;

list(, $range) = explode('=', $_SERVER['HTTP_RANGE'], 2);

if (strpos($range, ',') !== false) {

header('HTTP/1.1 416 Requested Range Not Satisfiable');

header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");

exit;

}

if ($range == '-') {

$c_start = $size - substr($range, 1);

}else{

$range = explode('-', $range);

$c_start = $range[0];

$c_end = (isset($range[1]) && is_numeric($range[1])) ? $range[1] : $size;

}

$c_end = ($c_end > $end) ? $end : $c_end;

if ($c_start > $c_end || $c_start > $size - 1 || $c_end >= $size) {

header('HTTP/1.1 416 Requested Range Not Satisfiable');

header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");

exit;

}

$start = $c_start;

$end = $c_end;

$length = $end - $start + 1;

fseek($fp, $start);

header('HTTP/1.1 206 Partial Content');

}

header("Content-Range: bytes $start-$end/$size");

header("Content-Length: ".$length);

$buffer = 1024 * 8;

while(!feof($fp) && ($p = ftell($fp)) <= $end) {

if ($p + $buffer > $end) {

$buffer = $end - $p + 1;

}

set_time_limit(0);

echo fread($fp, $buffer);

flush();

}

fclose($fp);

exit();

?>

ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online