Find Jobs
Hire Freelancers

Industrial PLC Software Integration

$10000-20000 AUD

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

$10000-20000 AUD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm looking for an expert machine software engineer who can proficiently integrate software with hardware. Key tasks: - The successful freelancer will be required to integrate software with an industrial control system and Programmable Logic Controllers (PLCs). Ideal skills and experience: - The ideal candidate will have considerable experience in machine software engineering, with a focus on software and hardware integration. - In-depth understanding and hands-on experience with industrial control systems and PLCs are crucial for this task. - Experience with programmable logic controllers (PLC) is particularly critical. We are looking to build a load bank with Canbus or another form of communication protocol that can be controlled from a single location. Software will have to be developed from the ground up.
รหัสโปรเจกต์: 38125005

เกี่ยวกับโปรเจกต์

32 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 30 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
32 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $14,916 AUD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there,I'm biddin on your project "Industrial PLC Software Integration" I have read your project description and i'm an expert in C programming and machine learning therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
$20,000 AUD ใน 3 วัน
5.0 (77 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Good evening , I have read the brief details on your job listing . I see you have been looking for someone experienced with PLC Software Integration and Development. Its been 8 years since I have been working on freelancer.com, I have 9 years of experience doing similar jobs. I would request you to check my profile and review projects, feedbacks of projects related to those skills. Questions: 1. These are all the requirements of your job or do you have more? If yes, Please provide detailed requirements in chat and let me review and get back with queries. 2. Do you currently have anything done or this job has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this job done? 4. Are you open to use 3rd party APIS for it even if they are paid? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) Please initiate the chat so we could discuss it in detail and we will continue from there. Thanks! Awais
$15,000 AUD ใน 30 วัน
5.0 (13 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I have PhD in Electrical Engineering with specialization in Cottrol Systems with 10 years of \industrial experience of PLCs. Please text me to discuss. Thanks.
$10,000 AUD ใน 7 วัน
5.0 (122 รีวิว)
6.7
6.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello I am experienced automation engineer . I developed loadbank controlling by plc in my precious projets. Is your loadbank resistive load cells driven by solid state relays ? And whats the voltage and amper values ?
$20,000 AUD ใน 7 วัน
4.9 (18 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Since 2015 I have been working in C/C++/C# programming. So more than 7(seven) years of experience in C/C++/C# programming. I can build any class, function or method for you. Also expert in data structure building and OOP. Very good in C++ MFC and C++ WinUI 3 for GUI design to build Windows and Console applications and C/C++/C# image processing. If you want a good delivery of the project, then send me a message, please. Since 2003 I have been working in Digital Electronic. So more than 18 years of experience in Electronics. Arduino NANO/UNO/MEGA, ESP32 and Raspberry PI to build a digital device to read sensor data and send it to the web server, motor control, control relay switches and LEDs. More than 5(five) years of experience in Arduino design and build. If you want an excellent and error-free project delivery, then send a message to me, please.
$20,000 AUD ใน 90 วัน
5.0 (24 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Sir I am computer engineer and certified Labview and industrial engineer so may i can help you ,thanks ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
$15,000 AUD ใน 7 วัน
4.9 (63 รีวิว)
6.0
6.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am a automation programmer with over 20 years of experience in: PLC Programming Siemens STEP 7, TIA Portal, STEP 5, LogoSoft Rockwell/Allen-Bradley Studio 5000, RSLogix 5/500/5000, Control Components Workbench Omron Cx-Programmer, Sysmac Studio Mitsubishi GX Developer, GX Works 2 & 3 Automation Direct DirectSoft, Do-more, Click Schneider Unity Pro, Twido, Zelio, PL7, SCADAPack GE Proficy Machine Edition, VersaPro, LogicMaster 90 … and more HMI Design & Programming Siemens WinCC Flexible/Comfort/Advanced, Protool, ComText, Coros LS/B Rockwell/Allen-Bradley FactoryTalk View ME, RSView32, Control Components Workbench, PanelBuilder32 Omron CX-Designer, NB Designer, NS Designer Mitsubishi GT Designer Automation Direct C-more Schneider Vijeo Designer, Proface GP-Pro, GP-ProEx, ProDesigner GE Proficy Machine Edition, QuickDesigner Red Lion Crimson, Exor UniOP Designer, Maple/Weintek EasyBuilder Pro … and more SCADA Design & Programming Siemens WinCC V7.x, TIA Portal, WinCC Professional Rockwell/Allen-Bradley FactoryTalk View SE Schneider CitectSCADA, Indusoft Web Studio, Advantech Web Studio, Proface Blue Studio, Wonderware Intouch GE iFix, Iconics Genesis I also can integrate industrial applications with databases and report generation. Feel free to initiate a chat to get started. The bid is a placeholder until I get more details. Regards, Shawn
$14,999 AUD ใน 30 วัน
5.0 (6 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
A competent professional with 14 years of experience in Industrial Automation. Development of Engineering and implementation of PLC Control System, HMI and SCADA Development, testing & commissioning. ◾ PLC- Siemens- S7-1500F/H, S7-400, S7-400F/H/R, S7-300, S7-1200, S7-200, S5, TI PLC, LOGO!, Rockwell (Allen Bradley)- SLC500,MicroLogix,CompactLogix. Schneider- Zelio, M171/72 Kinco PLC,Unitronics ◾HMI- Siemens-OP to Comfort Panels, Kinco,Deep-sea electronics,IFM,Unitronics ◾SCADA - WinCC, In-Touch Wonderware, Citect , Ignition ◾ Software- PCS7, STEP7, WinCC, WinCC-Flex, TIA portal,Protool Wonderware-Intouch, Comfort Soft, Microwin, S5-DOS,Pro-Tool, Prosave,project migration and upgrade,Codesys., RSLogix, Ecostruxure HVAC, SoMachine, Automation Direct,Kinco Builder,Kinco D Tools, Unitronics Visilogic ◾VFD- Siemens, Rockwell-AB, ABB, Telemechanique, SEW and Danfoss,Hitachi ◾ Industrial Networks- PPI-MPI, Profibus, AS-i, Profinet, Ethernet, Modbus RTU, Modbus TCP, GSD,GSDML ◾ OPC - PC Access, OPC Scout, OPCUA,Metrikon, Kepware ◾ Project Documentation- ISA88/95, GAMP, 21CFR Part11, VP, URS, FRS, DS, IQ, OQ, PQ, SOP. ◾ Arduino, Raspberry pi,Modbus, OCR, Nextion HMI,Data Logging, Camera,Python ◾ Language - Ladder,SCL,STL,GRAPH,C,VB and C#
$12,000 AUD ใน 7 วัน
5.0 (34 รีวิว)
5.5
5.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I read your request about integrating software with industrial PLCs. As an automation engineer with over 9 years of experience in Siemens PLC programming, I have successfully completed numerous projects involving PLC and SCADA systems integration. Some of my previous projects include: Automation of conveyor system with Siemens PLC and WinCC Professional SCADA system. Automation of fire protection system with Siemens PLC and SCADA system. Automation of water distribution system with Siemens PLC and SCADA system. Automation of clipping machine with HMI. Automation of steel rotary machine with HMI. https://www.freelancer.com/service/plc_scada/siemens-plc-programing-and-scada-systems?frm=ZAKI102&sb=t Let me know if you have any questions or if you would like to discuss the project in more detail
$15,000 AUD ใน 7 วัน
5.0 (37 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
We are a team of two, comprising of a Electrical Engineer and a Electrical Controls Technician, bringing specialized skills in industrial automation, control system design, troubleshooting, and drive integration. With over 50 years of combined experience, we are well-equipped to handle complex challenges and offer services in PLCs, HMIs, VFDs, and more. Based in Oregon's Willamette Valley, we are strategically located to provide valuable solutions with a quick response time. Feel free to reach out for inquiries or to arrange a meeting. Initial bid and deliverables are placeholders until project details are discussed.
$20,000 AUD ใน 60 วัน
5.0 (3 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there
$19,000 AUD ใน 7 วัน
4.7 (5 รีวิว)
4.9
4.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello , Sir/ Mam I have checked Requirements As a seasoned developer with a wealth of Experience I'm confident I can bring your virtual reality project to life. My track record as demonstrated in my 100% job completion and 5-star review rating showcases My ability to deliver exceptional results on time and with utmost quality I believe that my skill set makes me the ideal candidate for this project Please come on chat we will discuss more about this I will be waiting for your reply . Thank you !
$15,000 AUD ใน 7 วัน
5.0 (19 รีวิว)
4.7
4.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello I am automation engineer I know Siemens &schineder &omron&mitsubishi &Allen Bradley plc ,Scada,hmi programming I have done many machine automation jobs I can do your job,too For more info please contact with me
$10,000 AUD ใน 21 วัน
4.4 (25 รีวิว)
5.4
5.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I'm a controls engineer with 10+ years of experience, and a former Siemens employee. I integrated all sorts of devices devices that use - RS485 and RS232 for RFID and barcode scanners - Modbus for power, flow, energy, weight measurement, SCADA - MQTT for cloud communication - CANbus for vehicle OBD data - Ethernet for PC communication - OPC for SCADA integration I also developed server, desktop and web applications that communicate with PLCs I have different Siemens and Click PLCs and HMIs for testing. Please tell me more about your project. Best regards, Dennis
$12,000 AUD ใน 20 วัน
4.9 (8 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Rhys W. After checking the job posting - Industrial PLC Software Integration, I truly feel that your project is similar to one I had worked on before. I have undertaken similar projects so that I ensure I can provide you with satisfactory results. I can start your project right away and you would be interested in discussing the project details. Thank you for your time to review my cover letter. Paulo
$10,000 AUD ใน 2 วัน
5.0 (1 รีวิว)
3.6
3.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, this is Dhia a control systems engineer. I have read the description of the project and I am happy to offer you my service. I have an extended experience with PLCs and HMIs particularly in production lines and test machines. I also have qualifications and experience with machinery safety which I am sure is something you are looking for in your machine. The software integration you are asking for is something i am confident that I can do effectively and with extra care for details. Please do not hesitate to contact me for further details and I am happy to send you a preliminary design/plan of how I am willing to complete this task.
$12,000 AUD ใน 15 วัน
5.0 (4 รีวิว)
3.1
3.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, With an extensive background in web development and AI solutions, it's almost serendipitous that I also possess a solid skill set in PLC and SCADA systems. Over the years, I have successfully integrated software with diverse hardware, including Programmable Logic Controllers (PLCs). This exposure has bolstered my understanding of industrial control systems, making me an ideal candidate for your project. The task at hand is quite intriguing — to build a load bank that can be controlled remotely using Canbus or any suitable communication protocol. This is precisely where my proficiency in creating software tailored for unique purposes comes into play. My experience with NLP and Machine Learning aligns closely with the demands of this project, enabling me to anticipate potential obstacles and design effective solutions from the ground up. Additionally, my command over multiple programming languages such as Java, Python, C#, Matlab and more combined with my adeptness in various databases puts me in a unique position to handle this demanding task. I firmly believe that my expertise will prove indispensable in your pursuit of intelligent industrial automation. Let's take your project forward together and build something transformative! Regards, Janith.
$10,000 AUD ใน 30 วัน
5.0 (1 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings! I'm a professional in providing high quality Industrial PLC Software Integration service. I am a top-rated freelancer with about 15 years of experience, having served about 700 satisfied clients. Please message me to check my portfolio. Thanks, Revival
$10,000 AUD ใน 30 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.5
1.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, We went through your project description and it seems like our team is a great fit for this job. We are an expert team which have many years of experience on C Programming Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Regards
$17,500 AUD ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.0
1.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, Good evening I am Talha. I can work with your project skills LabVIEW, Electrical Engineering, Engineering, PLC & SCADA and C ProgrammingI am excited to submit my proposal for your project, which focuses on a comprehensive project plan. To begin, we will thoroughly understand your project's objectives and requirements, ensuring alignment on scope and goals. We will provide a clear and realistic project timeline with manageable milestones to ensure timely completion. Please note that the initial bid is an estimate, and the final quote will be provided after a thorough discussion of the project requirements or upon reviewing any detailed documentation you can share. Could you please share any available detailed documentation? I'm also open to further discussions to explore specific aspects of the project. Thanks for considering my proposal. I'm eager to collaborate and contribute to your project's success. Let me know if you need any more information. I will wait for your text to discuss the project in further detail. Regards. Talha Ramzan
$10,000 AUD ใน 10 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ AUSTRALIA
Sydney, Australia
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ค. 19, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง