ปิด

I would like to hire a Programmer

I am looking for something for the website Roblox. If you know about that contact me! I need help

ทักษะ: Programming, Python

ดูเพิ่มเติม : freelance asp programmer hire, flipbook programmer hire design, phone programmer hire, cellular application programmer hire, facebook app programmer hire, actionscript programmer hire, mql programmer hire, software programmer hire seattle, cocoa programmer hire, programmer hire bidding, mql4 programmer hire price, programmer hire project, iphone programmer hire, flex programmer hire, individual slot machine programmer hire

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #12193762

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $31 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 1 วัน
(34 บทวิจารณ์)
4.8
Angel521

Hello. I am a new freelancer but i have many experiences on programming. I know many languages such as c , c++ , c# , java, android, php, unity,... I’ve carefully gone through your job description and so I am very i เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(11 บทวิจารณ์)
4.4
vinodkalathiya

Hello sir i am vinod kalathiya i have 3 years of experience in python with odoo framework pleas e hire me thanks and regards vinod

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0