ยกเลิก

Build a Website

PLEASE DON'T BID WITHOUT READING!

PSD attached - we need to convert to html - (I have one other one you will have to do)... The word document attached shows you the instructions for this page. I have limited budget here you need to convert psd to html, then integrate with my ASP website.

ทักษะ: ASP, PSD เป็น HTML

ดูเพิ่มเติม : build website psd, extract website data word document, psd html asp, copy logo website paste word document, convert asp page html, convert html page asp, integrate psd html, build psd website, create website illustrator need convert html, convert psd word, integrate html asp, convert website document, convert website word document, integrate asp html, common questions freelance website build, website build bid, website 500 word bibliography, word vba find document protect, convert html website asp, poker website build

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 88 บทวิจารณ์ ) cheshire, United States

หมายเลขโปรเจค: #7359935

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $277 สำหรับงานนี้

fmsufi

A proposal has not yet been provided

$277 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0