ไม่พบงาน

ขออภัย เราไม่พบงานที่คุณกำลังมองหา

ค้นหางานล่าสุดที่นี่:

$1727 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
2 การประมูล
C# UI Dev Needed 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

I would like to have a single custom UI control. It is really simple and small project. I will release the payment when the UI control is checked.

$20 (Avg Bid)
$20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
3 การประมูล

Abbiamo in mente un prodotto d'arredo innovativo e ricerchiamo un graphic designer esperto in 3D che sia in grado di realizzare un rendering che dia vita all'idea. In concreto trattasi di una porta da interni. Maggiori dettagli - completi di linee guida - verranno forniti in una fase più avanzata. Restiamo a disposizione in caso di dubbi

$302 (Avg Bid)
$302 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
3 การประมูล

I have a product, Wifi on Steroids, I want to market through Click funneling web site.

$10 - $30
$10 - $30
0 การประมูล
$992 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
11 การประมูล
number eight 6 วัน left

We are a small scale construction firm. Looking for someone to build a website with multiple features including listing properties, search filters based on various factors, mortgage options and calculator, any few other simple options.

$364 (Avg Bid)
$364 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
17 การประมูล

I've forked this project ([login to view URL]) so that I can provide a series of urls to images that I want to flip through. I need help styling the images (currently, they are way too big) & also loading the files into a single div that I can flip through

$19 / hr (Avg Bid)
$19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
7 การประมูล
Deskripsi kerja saya 6 วัน left

Saya ingin Anda menulis beberapa artikel. Saya seorang penulis artikel, dan mampu mengerjakan pesanan dengan cepat.

$500 (Avg Bid)
$500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
1 การประมูล
iOS mobile app MVP 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

Looking for an experienced iOS developer to build the first version of the Travel app (Designs, Back-end APIs, and server part will be provided). Approximately 40 screens. The functionality includes: - Geo tracking - Work with photos/videos and photo albums - Messages / notes - work with internal and 3rd party APIs (Google maps) More details will be provided

$2241 (Avg Bid)
$2241 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
20 การประมูล

Hi there, Please find "How to configure Advanced Email Verifier on Windows VPS" section. We have configured hmail server as part of this installation on a windows vps but unable to configure thunderbird email client to the test email flow. After successful installation of hmail server, installation of AEV comes into picture. We need the assistance in completing the above. Please quot...

$22 - $184
$22 - $184
0 การประมูล