ยกเลิก

Python Expert Needed -- 3

Hello, I am looking for a python expert to assist me while am writing a test.

ทักษะ: Python

ดูเพิ่มเติม: writing web spider python, writing test script python, writing scrabble code python, writing plugins firefox python, writing mmorpg bot python, writing game bots python, writing auction website python, test scripts python, expert explain english writing, creating test suite python selenium, test port python, verecomm test expert, create selenium test suite python, writing metatrader expert advisor, selenium test suite python

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 97 บทวิจารณ์ ) Hyderabad, India

หมายเลขโปรเจค: #12106073

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $5/ชั่วโมง สำหรับงานนี้

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
logicsoft4

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

$2 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0
twabz

I'm well experienced. Just trying to rack up my ratings since I just joined so you can expect excellent work from my end. If it's simple, i could be able to do within an hour.

$8 USD / ชั่วโมง
(0 บทวิจารณ์)
0.0