เปิด

Frontend cu react

Salut,

Lucrez la o aplicatie care are urmatorul stack:

- NextJs, React, React-Apollo

Nivel cubostinte: junior

Daca ai cunostinte pe React si ceva Graphql liciteaza 21.

Selectia a candidatului consta intr-o discutie de maxim 30 de minute unde iti prezint proiectul si iti evaluez cunostiintele.

ทักษะ: React.js, GraphQL

ดูเพิ่มเติม : aplicatie care, cu ce modific scripting la css, care este procentul care merge la freelancer, la care, la care health plan, la care jobs, poze ilustrate cu statiunea mamaia de la infiintare, react frontend tutorial, is react frontend or backend, micro frontend react, is react js frontend or backend, rails api with a separate frontend react app, rails backend react frontend, react js frontend or backend, react ecommerce frontend, go backend react frontend, frontend architecture react, frontend masters react native, micro frontend architecture react, react nodejs express & mongodb - the mern full stack guide udemy free download

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 10 รีวิว ) Bucharest, Romania

หมายเลขโปรเจค: #31812126

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $24

SNikogosov

Hello, Hope you're doing well. I am a professional Javascript(frontend) developer with 8+ years of experience in Javascript frameworks such as React, Angular, Vue and Bootstrap. I can start working immediately if you เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(23 รีวิว)
5.5
quborg

Hello, I'm react/graphql developer (2016), working on web development since 2010 I'd be glad to help on your stack project Thanks

$20 USD ใน 7 วัน
(1 รีวิว)
3.8
CsTechAgency

I read your job description and I feel confident that I can be the right candidate for your project. I have 5 years of experience in react,js kindly send me a message so we can discuss I would love to work with you on เพิ่มเติม

$20 USD ใน 7 วัน
(0 รีวิว)
0.0
InderjitGeek

Hello, Thanks for the Job opportunity. I am an expert with MEAN STACK ( Angular JS, NodeJS, Mongo DB) with over 7+ years of experience. My Skills Set :- ================ • Node JS, Angular js all versions, Express เพิ่มเติม

$20 USD ใน 15 วัน
(0 รีวิว)
0.0
popovza96

Hello I am a full stack developer with over 6 years in website development : Ruby on Rails, React JS, Redux. JS, JavaScript, Vue.js, [login to view URL], [login to view URL], Flutter, React Native, etc... frontend. Laravel, CodeIgniter, PH เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(0 รีวิว)
0.0