ปิด

Hire a 3D Rendering Expert

วาดภาพจำลองโคมไฟของบริษัท ตามแบบ 2d ที่เป็น outline พร้อมรายละเอียดสัดส่วน และขนาดให้พร้อม

อยากให้เห็น texture และรายละเอียดของงานให้ได้เหมือนของจริงมากที่สุด

เช่น เหล็ก นอต พลาสติด สายไฟ อลูมิเนียม เเสงไฟ เงา

อาจจะต้องมีหลายมุม ทั้งแขวน ตั้ง วาง

จำนวนงาน : 7 แบบ (แต่ละแบบมีอย่างน้อย 3 มุม) รวม 21 รูป

ทักษะ: การออกแบบ 3D, 3D Model Maker, การสร้างแบบจำลอง 3D, 3D Rendering

ดูเพิ่มเติม : hire a 3d rendering, 3d rendering expert, hire 3d modeling expert uk, 3d rendering workstation hire london, 3d rendering hire, hire a proffesional to do my 3d rendering, 3d rendering flex, 3d rendering cooperation, 3d rendering cold letter sample, 3d rendering car sample, 3d rendering biology, 3d rendering based ericsson api, 3d rendering, want hire visual basic expert, hire amazon api expert

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #15139475

14 freelancers are bidding on average $174 for this job

ARCDiM

Hello! Interested in your offer, I can get to work immediately. My portfolio you can check here in this web, in my profile page. Write me please and we can discuss all details. I will be glad to cooperate. Best regard เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(225 บทวิจารณ์)
7.7
$222 USD ใน 5 วัน
(169 บทวิจารณ์)
7.5
Thelegend07

Hi,i am ready to design your project, i will do within deadline. Please check my portfolio:- [url removed, login to view] thanks i am experienced 3d designer, i am w เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(84 บทวิจารณ์)
6.5
$200 USD ใน 3 วัน
(91 บทวิจารณ์)
6.3
razer5

Hi, i am expert 3d designer, i will provide you best quality work and complete the task on time. check Portfolio work:- [url removed, login to view] thanks i am expert เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(46 บทวิจารณ์)
6.0
elancekumar

Hi, I am 3d artist having work experience from product design to arch viz. Please check out our portfolio. Architecture visualization [url removed, login to view] Product design [url removed, login to view] Let me know if it เพิ่มเติม

$163 USD ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
5.9
DenkaPolosich

Hi. My name Denka . I'm from Ukraine I'm a experienced architector and designer . I have many examples of my work! You can see quality of my work in my profile! https://www.freelancer.com/u/DenkaPolosich.html 100% o เพิ่มเติม

$148 USD ใน 2 วัน
(36 บทวิจารณ์)
5.7
romanvis

I am a professional CG/3D artist . I have been generating photo realistic/conceptual architectural graphics using AutoCad ,Sketchup, 3ds Max, Vray, Photoshop and After Effects.I have great experience in architechtural เพิ่มเติม

$150 USD ใน 3 วัน
(25 บทวิจารณ์)
5.0
Maplegroupcom

Hi, Respected  sir / madam You can give me chance to work on your project . I have review your project description. I can do work for you as per your project . I will sure provide you Great quality, Eye ca เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(10 บทวิจารณ์)
4.8
sanjaypatel2

Hi, I know your requirements perfectly & am able to finish your project on time & as per your requirement. We are just a conversation away to get started. Waiting for your response Regard, Sanjay Zalavadiy เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.9
mishradhratendu

Hi, I am an architect & 3D Designer and i have 5 years experience as an Architectural visualizer. I am also providing construction services Please contact me on our Provided contact details I offer you many services D เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(15 บทวิจารณ์)
4.3
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
gemini67

Dear Sir, I have 18 years of 3d modelling and designing experience. I use AUTOCAD, CATIA, UNIGRAPHICS, solid works and Ansys for the analysis. Regards

$200 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$180 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0