เสร็จสมบูรณ์

Vito Hub 1

มอบให้กับ:

jsmurphy

EDIT: Bid has been updated as discussed and is inclusive of the 10% Freelancer fee. I've set the delivery time at 30 days - but you can expect to have the initial model completed within a couple weeks and that gives เพิ่มเติม

$1000 CAD ใน 30 วัน
(5 บทวิจารณ์)
3.5

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $774 สำหรับงานนี้

dimasiy

We are looking for long term relations and reliable clients to work with them. [login to view URL]

$744 CAD ใน 10 วัน
(71 บทวิจารณ์)
7.4
mssahni

Hello, We are expert in the product animation and we will create quality product animation of motor bike. Please have a look at product animation that we have produced: [login to view URL] เพิ่มเติม

$1666 CAD ใน 30 วัน
(154 บทวิจารณ์)
7.9
KartikSheladiya

Hello there, I am a postgraduate CAD/CAM engineer and currently working as motor designer in India. If you want to the electromagnetic design of motor to get done, then do contact me. I uses Ansys Maxwell for motor เพิ่มเติม

$500 CAD ใน 10 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.3
BuddhikaRapiD3D

Hi, I have more than 9 years experience in the field of Mechanical Engineering, Product/Concept Design & Injection/Blow mold fields. I will design & develop the 3D motor design as per your requirements based on th เพิ่มเติม

$700 CAD ใน 5 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.1
Shamiso1

Hi, I can do the work for you provided you give me more details if at all anything else that is to be specific, am a Fusion user and a mechanical engineer who can deliver. Give me this task

$250 CAD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dsouzacarl1

I am a qualified mechanical engineer with experience in Fusion 360. I have a business setup that creates 3D models in mechanical and architectural field along with rapid prototyping. I would be glad to do this proj เพิ่มเติม

$555 CAD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0