ยกเลิก

Productivity Report

Require a template to be created in order to Copy and paste data into in order to run weekly/monthly/6 monthly and yearly reports. (Potentially 4 separate reports)

Sample attached

ทักษะ: การเขียนรายงาน

ดูเพิ่มเติม : copy writing template, written project report productivity, written report productivity, attached sample translation task, write report productivity, note please respond personally attached sample, pls find attached sample logo design, cfactory need convert vendor invoices excel attached sample, need convert vendor invoices excel attached sample, sample perl script read data excel, sample code generate fake data

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 117 บทวิจารณ์ ) Faisalabad, Pakistan

หมายเลขโปรเจค: #8473403

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $104 สำหรับงานนี้

NoelReubenMuturi

Hallo – I am Noel, an experienced and disciplined researcher and writer. I’ve read your brief, understood, and can meet the project requirements. I am interested in working on your project and would love to speak with เพิ่มเติม

$100 CAD ใน 3 วัน
(44 บทวิจารณ์)
5.6
udayd75

A proposal has not yet been provided

$105 CAD ใน 4 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.5
AdeptWriter1

Hello, thank you for posting the project. I am available to start working on it right away. Having written academic and content work for over 4 years makes me suitable to handle your project to satisfaction. My skills เพิ่มเติม

$100 CAD ใน 3 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.1
xylx09

Hello I would love to bre considered for this job. I am proficient in the use of Excel and have created more complex software in time past using excel. I would do it for you with option to update it once for free if n เพิ่มเติม

$111 CAD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0