เปิด

Looking for Freelancer for a Project on Next Gen Cancer Product for Tata AIA Life Insurance

Project Introduction

Launch of a Next Generation Cancer Product. It will help tap a market segment where Tata AIA is currently not present. Project is in Initial stage of conceptualisation.

Key Project Deliverables

1) Identifying the journey of a consumer who is diagnosed with Cancer

2) Designing the elements which should be part of the product to cater to the needs of consumer in various stages of cancer

3) Research on the Vendors with whom we can tie p to provide wholistic solution for consumer

4) Create project plan for implementation

5) Coordinate with internal stakeholders like Compliance, Distribution, Marketing, Business Solution Group

Qualifications & Skills Details

MBA, with atleast 6 yrs of experience preferably in Insurance (Life / General / Health). Experience in project management is preferable

Project Duration

6 Months

ทักษะ: การเขียนงานวิจัย, วิจัย, การเขียงเชิงธุรกิจ, การบริหารจัดการโปรเจค, ประกันภัย

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Bengaluru, India

หมายเลขโปรเจค: #31812454