ปิด

Do some data entry

คัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ พิมพ์เอกสารได้ทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะ: การวิจัยอินเทอร์เน็ต, วิจัย

ดูเพิ่มเติม: what does a data entry specialist do, what does a data entry person do, what does a data entry clerk do, what do data entry clerks do, after registering home based data entry what do nextzx 1427036929161, do some data entry 2 do some data entry 2, do some data entry -- 2 do some data entry -- 2, touch sight entry data entry job, php mysql entry data, google entry data, smart entry data, chapcha entry data entry, difference data entry data proceesing, data entry data conversation

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #14778466

2 freelancers are bidding on average $116 for this job

raiakanksha49

Hello sir/ma'am.. I have gone through your project domain..and i want to complete your project. I have 5 years of experience and i can complete your project within your budget.. Relevant Skills and Experience i can do เพิ่มเติม

$77 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0