กำลังดำเนินการ

B2B appointment setters for immediate hire

Now hiring appointment setters with sales experience in B2B. What do we do? We are calling businesses and offering a free proposals for their janitorial needs. We are not selling anything , we are simply offering a free proposal to businesses who are seeking to outsource their Janitorial needs now or in the near future.

We are paying US $12 for every appointment set .

Requirements to join us immediately:

Dedicated

Self motivated

English with American Accent is a plus.

ทักษะ: รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การขาย

ดูเพิ่มเติม : appointment setters needed, anyone hiring medicare appointment setters, appointment setters income, telepro appointment setters, senior citizen appointment setters, appointment setters, timeshares looking appointment setters, appointment setters jobs canada, b2b appointment, appointment setters hire, b2b appointment setters central florida, b2b appointment setters insurance, b2b appointment setters required insurance firm, merchant services appointment setters hire, b2b appointment setters money, hire appointment setters final expense

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Belmopan, Belize

หมายเลขโปรเจค: #17954152

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $12 สำหรับงานนี้

virtueconsulting

Hi there, Hope you must be doing wonderfully. Quick Question regarding your project: Below are some of the details of our work Expertise: • Ghostwriting, • Data Entry, Complex Projects • Academic Writing, • C เพิ่มเติม

$12 USD ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.2