ปิด

Inbound Call Generations

Hi Guys,

I want to Learn how to generate Inbound calls for Tech Support, like Pop-up calls, porn calls, payday calls, banking calls, virus calls...etc

ทักษะ: Asterisk PBX, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การขาย, การตลาดทางโทรศัพท์, VoIP

ดูเพิ่มเติม : Hi Guys, I need a square banner for promotion in facebook and instagram, The banner has to have a very good fonts, please be c, need seo expert for tech support to generate inbound calls, i want to create a website like facebook, i want to create a website like 8fact, i want learn programming language+, i want learn programming, i want learn online how write better, i want learn graphic design, i want learn c++ programming, i want learn computer programming, i want learn bengali java programming, i want learn adobe photo shop, i want learn accounting, i want learn dutch, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, generate live inbound calls for tech support, generate live inbound calls for tech support company usa based, pop calls tech support publishers, generate calls inbound, generate inbound calls tech support, generate calls tech support, pay per calls tech support business, inbound call centre lahore, various department inbound call bpo

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #16556236

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹10139 สำหรับงานนี้

brito70

can you please be more specific so I can tell you if I can make the job? thanks.

₹12500 INR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
marionqOB

Hi there, I understand you're looking for a qualified candidate for your job post. We have hundreds of skilled staff available for you to hire right now. - You work with staff directly and pay as low as $3+/hr เพิ่มเติม

₹7777 INR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0