เปิด

Sell something for me

I need to sell billing software Gst based which had accounting features too

ทักษะ: การขาย

ดูเพิ่มเติม: need transport software developer, need hl7 software engineer, need computer software programmer, need hire based telemarketer, need custom broker software, need twitter software developer, need freelance software programmer, need executive producer based

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14922661

freelancer จำนวน 6 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย ₹18078 สำหรับงานนี้

rahulsambyal97

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nihal001

if you sent it to Bangladesh I can do it

₹13333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pragneshm

A proposal has not yet been provided

₹13750 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sagarbablurajput

A proposal has not yet been provided

₹13333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
vibhajha

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
akhilvrajagopal

gst software development,we have readymade software available in gst Relevant Skills and Experience software dev Proposed Milestones ₹12500 INR - full

₹12500 INR ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0