ปิด

TELEMARKETING

Telemarketing jobs involve promoting a wide variety of products and services either via direct selling or through information gathering.

The job tasks may vary from industry to industry but these core responsibilities, activities and competencies apply to the majority of telemarketing jobs.

ทักษะ: การบริการลูกค้า, รายชื่อผู้มุ่งหวัง, การขาย, การตลาดทางโทรศัพท์, การจัดการโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม : advantages of telemarketing, telemarketing numbers, telemarketing companies, telemarketing techniques, telemarketing salary, telemarketing examples, types of telemarketing, features of telemarketing, system administrator main activities responsibilities, main activities responsibilities administration, main activities responsibilities network administrator, job telemarketing portuguese english via skype, credit card telemarketing responsibilities, job telemarketing french english, main activities responsibilities technical support, main activities responsibilities call center operator, telemarketing selling home services, higreetings from eclick softwares a preferred freelancermyself abhi the project manager i am highly interested in your job but b, the intention is to focus on core services, which id the real and best data online entry money earning job in india

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) DELHI, India

หมายเลขโปรเจค: #18312277

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹33333 สำหรับงานนี้

titusnjehia1

For a moment, I had taken a break from freelancing to improve my skills and complete some work. I am back and looking to rebuild my profile and what a better way to start than to engage myself in this project. I would เพิ่มเติม

₹33333 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0