กำลังดำเนินการ

Install dot-com-builder-scripts

Only candidates that CONDITION for this project will be consider:

1) Follow our BUGET PRICE RANGE

2) Provide PORTFOLIO

3) Bid in US DOLLARS

4) MEET SKILL REQUIMENT

5) KEEP MESSAGE SHORT

6) IF YOU NOT UNDERSTAND DON'T BID!!!

7) Bid in US DOLLARS

BUGET PRICE RANGE $50-100 to install 10 script. NOT PER SCRIPT.

We are looking to hire talented professional to install 10 dot-com-builder-scripts.

- Should be available weekends or to work full time.

- MUST have experienced with multi-replace tool/PHP/SQL/CPANEL

If you dont know what were talking about you should NOT bid.

IMPORTANT! We have other candidates on other sites, just looking for talent.

Thank You very much,

Sincerely,

AGS

ทักษะ: การติดตั้งสคริปต์

ดูเพิ่มเติม: weekends only, talent available, portfolio sites, php builder, don hire, dotcombuilder scripts, dotcom builder 2009, dotcom scripts, dotcom builder, hire talent, were, weekends, understand, serenity, php install, meet , dot, condition, ags, consider, install work, message tool, thank, per install, follow message

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #937

มอบให้กับ:

serenity

I can accomplish your requirements and give you quality work. Thanks,

$50 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.7

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $67 สำหรับงานนี้

jaynevada

Hello, I can do this job for $75. Have experience with dot com builder scripts.

$75 USD ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.6
GuyLT

(The bid is preliminary, after a more detailled study I will give You a new bid ( actual bid + or - 20%) I am a Professional (see GuyLT please) Senior Programmer, DBA, Admin, Projectleader, Designer, Translator(6 la เพิ่มเติม

$75 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
paperthinstory

would like to know a little more detail. pm

$68 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0