ยกเลิก

Peer review script for jooomla

Hi,

I am looking for a programmer who has experience in installing/modifying peer review scripts to be used in Joomla. For those who does not know what a peer review is, see the following:

[url removed, login to view]

ทักษะ: การติดตั้งสคริปต์

ดูเพิ่มเติม : i am looking for a programmer, am looking for a programmer, review, pkp ojs, peer-to-peer, peer to, ojs, jooomla, installing script, review scripts, know following, joomla review script, ojs script, modifying joomla, peer review, review joomla, looking script, peer review joomla, joomla peer review, peer peer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) Delft, Belgium

หมายเลขโปรเจค: #56965

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $80

decsoft

Please check PMB.

$90 USD ใน 5 วัน
(3 รีวิว)
2.3
lordmorpheus

We can do it

$70 USD ใน 5 วัน
(0 รีวิว)
0.0