ปิด

We need Social Media Marketers to work for High Commission Pay

We need Social Media Marketing to gather Qualified Leads of people that have an interest in purchasing a Franchise Business in the US and any Legal Country, Also to Increase their Business Credit Score, or Transferring their Personal Credit into Business Credit. FOR EACH Franchise Business Buyer Lead that we close we will pay the Social Media Marketer $250 USD. We expect to close a minimum of 10 leads per week.

ทักษะ: เครือข่ายสังคมออนไลน์

ดูเพิ่มเติม : social media marketers needed, social media bulk work, need social media manager, social media consultant rates, freelance social media manager salary, freelance social media consultant, social media manager hourly rate, social media freelance rates 2016 uk, social media marketing freelance jobs, freelance social media manager rates, social media freelance rates 2017, need social media website, need social media help, chinese freelance social media marketers, hire freelance social media marketers, hire social media marketers, social media marketers for hire, Social Media marketers, best social media marketers, how to hire expert social media marketers do it

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #15877205

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $88 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
1.6
amena09

I'll take $250 for the work . Relevant Skills and Experience I am a newbie here .I am a fresh graduate in Computer Science & Engineering. I am a quick learner .I hope i can do your work .You can depend on me

$277 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Kevinrfortier

I am interested in seeing your funnel. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ayushi0709

Get your projects done fast with creative input and strong command over the language Relevant Skills and Experience Creative Innovative Strong command over the language Precise with strong impact

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0