ปิด

block access to url on proxy server

I have a proxy server (debian) running a 3proxy server .

People are using my proxies to surf the internet.

I want to block account creation on social networks like facebook, instagram, while still allowing the access to the website itself.

ทักษะ: Cisco, Linux, การบริหารเครือข่าย, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, ผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม : website based proxy server, access url proxy list, proxy server website, isp blocking websites, block proxy access website, how to bypass firewalls and access blocked websites, how to block proxy sites on router, block proxy servers from site access, unblocked proxy sites, how to bypass proxy, bypass proxy blocked sites, linux, proxy server create gmail account uk, jabber server gmail account proxy, gmail yahoo hotmail account create proxy server, block access images transparent website, access url proxy, proxy server url submit, hide url proxy server, connect proxy server website using webbrowser control

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) kaunas, Lithuania

หมายเลขโปรเจค: #17347037

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $89 สำหรับงานนี้

charles1888

Hello: I have read your project, but you want to achieve is not so simple. What kind of proxy are you using? I have a vast experience with Squid. Please contact me to discuss further your project. I can give some i เพิ่มเติม

$55 USD ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.4
BorisMonday2018

Hi, nice to meet you. I will block accessing to your proxy server. I would like us to discuss regarding the project in detail. Thank you

$40 USD ใน 0 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.5
$55 USD ใน 1 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.0
$111 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.0
stardevops

i worked squid proxy almost 5 yr and i can do the same with this task. i have done in linux , centos , ubuntu, and aws AMI for same.

$55 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
engrfastian

Systems expert Relevant Skills and Experience 9 year experience

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0