ปิด

Finger Scan

โปรแกรมสามารถแสกนลายนิ้วมือได้ โดยเชื่อต่อกับ SQL Server เมื่อลงเวลาออกสามารถ auto export file เป็น text ออกมาได้ (ต้องมีการคุยรายละเอียดกันอีกที)

ทักษะ: .NET, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, SQL, Visual Basic

ดูเพิ่มเติม : convert dat file text file, check file text file vbscript, editing png file text, transcribe audio file text document, java file text, java reading file text, sound file text file, transcribe audio file text, translate audio file text file, merge multiple text file text file visual basic, reading excel file text mining, convert rss file text, allintext audio file text, audio file text

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #14702060

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $205 สำหรับงานนี้

mrkrunaldoshi

I am Krunal K. Doshi from INDIA having 12+ year of experience in IT field having completed majority of projects with Microsoft Technologies. I have a team of experience programmers expertise in .NET(MVC and traditional เพิ่มเติม

$250 USD ใน 5 วัน
(22 บทวิจารณ์)
5.4
SPARKtechBD

C, C++, VB3, VB4, VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3, AWS(Amazon Web Service) programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database applica เพิ่มเติม

$250 USD ใน 30 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.9
$155 USD ใน 3 วัน
(3 บทวิจารณ์)
4.2
zealoustech15

I have ready app using .net

$166 USD ใน 2 วัน
(9 บทวิจารณ์)
3.5