ปิด

Looking for jenkins DSL groovy and jira integration with shell script

Looking for jenkins DSL groovy and jira integration with shell script EXPERT

ทักษะ: Linux, Python, Shell Script, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Ubuntu

ดูเพิ่มเติม : jenkins job dsl environment variables, jenkins dsl tutorial, jenkins dsl configure, jenkins job dsl playground, jenkins dsl reference, jenkins job dsl parameterized build, jenkins job dsl api, jenkins dsl publishers, shell script expert needed, shell script expert, add line shell script, shell script read lines file, cgi shell script textarea, shell script add lines file, shell script remove line beginning

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) United States

หมายเลขโปรเจค: #15784169

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $383 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 3 วัน
(61 บทวิจารณ์)
5.5
$244 USD ใน 3 วัน
(1 บทวิจารณ์)
3.5
MetaoriginLab

A proposal has not yet been provided

$977 USD ใน 8 วัน
(6 บทวิจารณ์)
2.6
asamoylov

I have a broad experience with JobDSL jenkins plugin and shell scripting. I think that i can help you to solve your request. Relevant Skills and Experience Jenkins JobDSL plugin, Shell scripting (Bash, Ksh, Zsh) Prop เพิ่มเติม

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0