ปิด

Menulis beberapa perangkat lunak

Windows Java Pembuatan jaringan internet

Pembuatan software

Instalasi jaringan internet

Instalasi internet area umum

Aplikasi tv pintar

Warnet

Ecommerce

Pasar traditsional online

ทักษะ: Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : pengujian perangkat lunak, Menulis sebuah aplikasi Android Project, Menulis sebuah aplikasi, menulis beberapa artikel, rekayasa perangkat lunak, Saya bisa menulis cerpen, skenario untuk film, penyuntingan cerita, fiksi, pembuatan naskah dan beberapa macam yang berhubungan , mengenal coreldraw sebagai perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak, menulis aplikasi, produk goldmine dalam perangkat lunak, monthly calendar scheduling windows, free windows service, windows ddk change company, smtp windows server 2003, sip tls srtp windows

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Indonesia

หมายเลขโปรเจค: #16512366

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp4814814 สำหรับงานนี้

Rp5555555 IDR ใน 10 วัน
(26 บทวิจารณ์)
5.5
Rajesh088

Dear Client, Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. and i have more than 5 years of experinece เพิ่มเติม

Rp3333333 IDR ใน 5 วัน
(13 บทวิจารณ์)
3.8
punitlakra

I hope this freelancer message finds you well! I wanted to reach out because you looking for freelancer developer for your [login to view URL] team of qualified professionals is perfectly virtuoso in giving wings to the ideas เพิ่มเติม

Rp5555555 IDR ใน 10 วัน
(2 บทวิจารณ์)
0.8