ปิด

Menulis beberapa perangkat lunak

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ Rp1777777 สำหรับงานนี้

Rp2222222 IDR ใน 3 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.2
Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.4
PragatiDwivedi03

• 6 years of IT experience in OOP’s and Microsoft .Net Technologies. • Experience in design and development of Web-based applications using Asp.Net (3.5, 4.0, and 4.5), C#, [login to view URL], AJAX, JQUERY, MVC (4.0 and 5.0) and เพิ่มเติม

Rp1555555 IDR ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
rupusorkar

I'm experienced on my work. You will be delivered the task within the deadline. I can ensure you perfection.

Rp1777777 IDR ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0