ปิด

Need an expert to extract the definition of a card from Software Reciver

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . I have a software for the receiver when you put it on the device Read the card and open the encryption This software is only dedicated to the card when updating the software Can not read the card Can you extract the card to drain the software to run on the reader of cards on the computer

ทักษะ: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : how to crack dish network smart cards, how to hack startimes smart card, satellite receiver hack software, encryption definition, dish network smart card programmer, how to hack dish network receiver, data encryption definition, how to hack satellite tv smart card, need expert help in choosing database software, software dvr card kmc4400r dvr cards, office need util extract data dot files, need expert photoshop, need expert php flash consultant, need buy virtual credit card, need expert software cracks, activation software prepaid cards, need expert delphi programmer years experience, need expert volusion coder, need expert java, altosys software mbf cards

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Lebanon

หมายเลขโปรเจค: #16322784

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $95 สำหรับงานนี้

$155 USD ใน 3 วัน
(2 บทวิจารณ์)
3.0
$35 USD ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
1.7