ปิด

My own software was controlled license by external port hardware . -- 4

My USB dongle is Feitan Rockey Dongle Model 2 , I would like to transform the license usb dongle hardware to be image files seem like Using by USB dongle . And compress image file to be installer [login to view URL] Which can be install on Windows .

ทักษะ: .NET, การเขียนโปรแกรม C, Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : add a new option to my software, software create license plate, android tablet external bluetooth hardware, external webcam hardware using, schematics software controlled usb fan, hack parallel port hardware key, drupal ubercart software download license, software controlled usb fans, software based bluetooth proxmity marketing hardware based, usb software controlled fan, usb powered software controlled fan, parental control software gpl license, software controlled usb hub, software controlled usb fan, software detect firewall blocked port

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) Kolkata, India

หมายเลขโปรเจค: #17370956

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $244 สำหรับงานนี้

roshanasim

I have worked with PLCs, FPGAs, mikrocontrollers, single-board computers, robotic arms, etc. I have a high knowledge of Matlab/Octave, Python, Simulink, C, mikroC and Arduino, PLC programming: LD, ST, FBD/CFC, SFC a เพิ่มเติม

$244 USD ใน 3 วัน
(19 บทวิจารณ์)
4.7