เสร็จสมบูรณ์

Restaurant Pro POS system.

I want to fix the bug on the restaurant pro pos system.

I will contact via chatting in detail.

Please dont waste my time and bid if you have experience on it.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : restaurant pos software, restaurant pro express reviews, restaurant pro express support, restaurant pro express troubleshooting, restaurant pro express download, pcamerica, restaurant pro express price, restaurant pro express manual, pos for odoo [openerp] - restaurant project, pos system android bar restaurant, freelancer sustaining fix bug, want fix pic nice, fix bug google chrome, fix bug xss, fix bug game

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) marlborough, United States

หมายเลขโปรเจค: #17194364

มอบให้กับ:

WangJing0612

hello,how are you. i read your bid carefully. i am POS expert and have full experience for 7 years. also C#, .Net, C/C++ is my top skill and my interested skill. I can provide most quality and high fast. if you wan เพิ่มเติม

$280 USD ใน 1 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.3

freelancer 8 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $61 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 2 วัน
(39 บทวิจารณ์)
5.0
$33 USD ใน 28 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.9
laguerdo

Does it use C#, C++ or Java language ? I have been working with those languages. Just tell me, what is the problem and I'll get it working for you

$25 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$30 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
tdaduch

SKILLS • High understanding of coding with many programming languages and the ability to learn new languages. • Strong communication and interpersonal skills. • Appreciation for team work and collaborative team env เพิ่มเติม

$25 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0