กำลังดำเนินการ

Restaurant Pro POS system.

I want to fix the bug on the restaurant pro pos system.

I will contact via chatting in detail.

Please dont waste my time and bid if you have experience on it.

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C#, การเขียนโปรแกรม C++, Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : restaurant pos software, restaurant pro express reviews, restaurant pro express support, restaurant pro express troubleshooting, restaurant pro express download, pcamerica, restaurant pro express price, restaurant pro express manual, freelancer fix bug partime, freelancer fix bug, phpbb mass email fix bug, want fix picture website, fix bug acsent, fix bug javascript, want fix myspace profile, logo bug restaurant, fix bug game, fix bug xss, fix bug google chrome, want fix pic nice

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 1 บทวิจารณ์ ) marlborough, United States

หมายเลขโปรเจค: #17194364

freelancer 7 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $30 สำหรับงานนี้

$50 USD ใน 2 วัน
(42 บทวิจารณ์)
5.0
$33 USD ใน 28 วัน
(4 บทวิจารณ์)
3.9
laguerdo

Does it use C#, C++ or Java language ? I have been working with those languages. Just tell me, what is the problem and I'll get it working for you

$25 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$25 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$30 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
tdaduch

SKILLS • High understanding of coding with many programming languages and the ability to learn new languages. • Strong communication and interpersonal skills. • Appreciation for team work and collaborative team env เพิ่มเติม

$25 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0