ปิด

tshark packets with no delay into a program

1. There is a website.

2. If I look in tshark, there are incoming and outgoing packets from my computer to this website and from that website to my computer.

3. I need:

a) destination or source ip. For example, it will return either my ip or the website's ip.

b) length of the packet.

4. I need to send them with close to 0ms delay to a program [into two arrays: an array of destinations/source and an array of lengths] (which can be written in autohotkey script, python, or, maybe, c languages, or something else [can be discussed]).

5. Upon receiving a packet the program should execute a script (I will write the script myself: it will check if lengths of the packets satisfy certain conditions and will play a motherboard beep).

6. tshark shows packets with 500ms delay, so there should be a way to send the packets to the program with 0 delay (or very close to 0).

ทักษะ: AutoHotkey, การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, Python, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : tshark windows, tshark show payload, tshark fields example, tshark filter by ip, tshark fields, tshark show packet contents, tshark vs wireshark, tshark download, delay program, qbasic time delay program, 8051what basic delay program, delay program pic, program simple encryption python, time delay program, program tkinter game python, program mastermind game python, program speech tagger python, startup delay program bat, bat file delay program startup, write check hash program

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Nizhniy Novgorod, Russian Federation

หมายเลขโปรเจค: #18169611

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $45 สำหรับงานนี้

AutoTechMaster

Hi bro I'm an experienced developer in bot maker. I have made many bot for games, program... I have use Tshark command line, and take data from Tshark and send to another program is possible. Please chat with me f เพิ่มเติม

$45 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
1.7