ปิด

View CAD File

I need JavaScript software to upload and view PDF/CAD (DWG)/Image file with option to measure distance and area. Example can be seen here: [login to view URL]

(it start at 1:40 min).

Additional, I need to interact with measured parts, once I get distance or area, I need to be able to show it on draft. For example, when I click on measured part, software need to draw measured area or line on draft.

ทักษะ: CAD/CAM, Javascript, jQuery / Prototype, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : print text file line line, resize gif file line, reading text file line time, dwg viewer free download, dwg viewer download, autocad viewer online, free step file viewer with measurement, dwg trueview 2018, how to open dwg file without autocad, autocad viewer for mac, autocad viewer download, read text file line line, java read file line, perl search text file line, perl read file line line, perl file line compare script, perl read text file line line, perl search file line matches, cad patent line shading, classic asp read text file line line

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Karlovac, Croatia

หมายเลขโปรเจค: #17913616

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $137 สำหรับงานนี้

tuongeng4

I need JavaScript software to upload and view PDF/CAD (DWG)/Image file with option to measure distance and area. Example can be seen here: [login to view URL] (it start at 1:40 min). Addit เพิ่มเติม

$250 USD ใน 3 วัน
(27 บทวิจารณ์)
4.4
GraphicLand12

hello dear I have read your project description you need cad drawing .i can do your work as per your requirement , budget an time frame .and ready to start ASAP. So please reply for more [login to view URL] Anish jaggi

$30 USD ใน 1 วัน
(3 บทวิจารณ์)
2.2
$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
eljanhajdari

......

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$222 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0