ปิด

VPN Gui Re Design

Hi im looking to coders to redesign my client vpn gui...source code is ready and willing to send to anyone who will be [login to view URL] this project I use [login to view URL] project please send back clean codes and simple tut to rebuild [login to view URL] is up to you and you can also put some other features

ทักษะ: Java, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, Windows Desktop

ดูเพิ่มเติม : openvpn connect, endian connect app download, openvpn client, openvpn install, endian vpn client download, openvpn desktop client, openvpn server, openvpn server windows, best gui menu design, easy use gui web design, gui online design free, gui skin design, cool gui application design, atm gui best design, gui css design online, design youtube player chromless tut, game gui graphical design, gui buttons design, gui graphic design, net gui architecture design

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Quezon City, Philippines

หมายเลขโปรเจค: #17393973

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $22 สำหรับงานนี้

codeqtechnology0

Hello Sir, I have gone through your project requirement. I have 5 years of experience in java. Thanks Arpit Singh Relevant Skills and Experience I have good knowledge of core java. I have also worked on JavaFX. เพิ่มเติม

$15 USD ใน 1 วัน
(4 บทวิจารณ์)
2.0
nehameshram13

Hello Client, I have read your requirement about - VPN Gui Re Design and I am sure I can complete it as per the given description. Relevant Skills and Experience I do have skills like Software Architecture, Windows D เพิ่มเติม

$22 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ramprasadv

Hi, I have similar experience in this technology. i love to complete this task on schedule and on time. please share me requirement specifications details. Thank you Relevant Skills and Experience Yes Proposed Mil เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0