ปิด

wdrożenie płatności dotpay - open to bidding

wdrożenie płatności

ทักษะ: วิศวกรรมเคมี, SEO, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) Gdańsk, Poland

หมายเลขโปรเจค: #7564970

nSolutionsPL

Nie złożono jeszcze oferty.

$5 USD / ชั่วโมง
(13 บทวิจารณ์)
4.2