ปิด

web server set up in london

hi i need a expert to set up WordPress home web server for my WordPress websites in london so only people in london should bid for this thank u

to avoid fake/bot bidding please answer this who is the leader of north korea

ทักษะ: การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การทดสอบซอฟต์แวร์, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : uk based web hosting, server hosting, web hosting uk, ovh web hosting, best web hosting uk, compare web hosting, uk hosting, web hosting comparison, penny auction bidding bot, bot fake viewers, roulette bot fake, amazon ec2 web server set, bot fake player, set dns web server mac, set web server snow leopard, set snow leopard web server static, traffic bot fake trafic, freelance bidding bot, bot fake account facebook, bidding bot

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 5 บทวิจารณ์ ) rmford, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #17334506

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ £112 สำหรับงานนี้

sodiqa32

i can find the best solution to your request as nothing can stop this on this project cos my past experience on project that requires similar skills

£100 GBP ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
4.9
retroshell

Hello, I've read your project details, I setup a wordpress and configure that for you, also you can choose a theme and I'll install that. I can also increase your webserver and the wordpress security. I Can Sup เพิ่มเติม

£110 GBP ใน 2 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.5
danielkaye

Kim. I'd be happy to pop over and set this up for you, drop me a message if interested! (Based in Surrey but can take a train or two, where about in London?)

£138 GBP ใน 1 วัน
(2 บทวิจารณ์)
2.5
ITSecurityE

Although I am not london based I have experience with remote jobs. Done IT and Security consultant for years now. Let's chat so we can discuss better your project.

£100 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
£111 GBP ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0