ปิด

Write some software -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. The # s Twitter desktop program makes me add txt accounts after unlimited

And unlimited file streams

And chirps with active thirst

I want another advantage of the program

Write the name of Hishtaq and sing it, do not put it with Twitter, just type it in the program and sing it

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, การเขียนโปรแกรม C++, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : write some software--2, Need an Article - on Diabetes Type 2 & Type 1, what software do i need to write a book, Write some Software 2, Write some software -- 2, find someone write software, write software gps system, write software iphone gps, software houses lahore need java programmers, write software functional specification outline, need someone write software, can write queries sql envoriment need, write software functional description pdf, free english speaking write software

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #16072936

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $21 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(18 บทวิจารณ์)
6.1
$25 USD ใน 1 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.4
mondelob

I have a big experience with Linux programming in C Relevant Skills and Experience I enjoy programming with C on Linux, so I have a big experience with socketing, async functions and other system related programming

$13 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0