ปิด

My Asistenţă calculatoare Project

Crearea unui soft ECM de genul : [url removed, login to view]

ทักษะ: การเขียนโปรแกรม C, บริการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์, Java, การพัฒนาซอฟต์แวร์

สถานที่: Bucharest, Romania

ดูเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=9Wa_h4WuPrU&list=PLXpQ6kER9rngEsYGEJF6mkDJO4FMTqLvZ&index=6, https://www.youtube.com/watch?v=XyFPCyeo2gY, https://www.youtube.com/watch?v=_4gl-FX2RvI, https://www.youtube.com/watch?v=kByYsmuybzA, https://www.youtube.com/watch?v=NGTQkyKza1Q, www.youtube.com/watch?v=zFB0uPNPBZ8, https://www.youtube.com/watch?v=zFB0uPNPBZ8, https://www.youtube.com/watch?v=RgnCkSR43Jg, The idea of this project is to allowed my clients to order their household through an app and served by nearest delivery to them, https://www.youtube.com/watch?v=DVhtxWsVzeI, www.youtube.com/watch?v=Xpv1sop45rk, https://www.youtube.com/watch?v=1fiBQhQAXiA, https://www.youtube.com/watch?v=c8pVBquplbU, youtube.com/watch?v=IiQFyhj4s0s, www youtube com watch v zzp 4 rchnisa, source ceop exposed https www youtube com watch v 4ovr3ff_6us&feature youtu be uploaded 26 april 2016, i need project lebara play to my call centre, find a project manager to do my tests, clinical project manager 工作, hello my data httptarekahmedlancerinfosamplesintroductionindexhtml i am ready to do the project you need samples of what i did b, hello i am very interested in your project please consider my bid and send me the details related to your project i was paying l, have freelancers bid on my graphic web design project, freelance my project, fix my project, find the buyer for my project

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Romania

หมายเลขโปรเจค: #14405836

2 freelancers are bidding on average €411 for this job

adicoman

Greetings, We are very interested to work on your project. We have 11+ years experience in Web Development using a large variety of programming languages, frameworks, database architecture, APIs, CRMs, ERPs, mobi เพิ่มเติม

€798 EUR ใน 17 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.6
indorulfree

Hello, I have many years of experience in Windows application; your software will be an amazing WPF windows desktop application; I will develop fast and clean; I will using a small integrated database (SQL Compact เพิ่มเติม

€23 EUR ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0