ปิด

convert [login to view URL] pine script (pinescript) formula to Amibroker afl formula.

Conversion of pine script (pinescript) formula used on [url removed, login to view] to Amibroker afl formula

This should be a quick and easy task for someone who is familiar with both formats.

I have attached the pine script formulas to be converted and diagrams of how the formula would look when it is added to the Amibroker software system. The diagrams are sceenshots from [url removed, login to view]

I am using Amibroker 5.90 if that may be relevant.

Thanks

ทักษะ: Coding, การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : amibroker afl script chart, convert amibroker afl mt4, convert amibroker afl mq4, convert dll amibroker afl, convert amibroker afl code, convert amibroker afl, amibroker afl convert dll, convert amibroker afl dll afl, convert amibroker afl dll, convert amibroker afl dll file, convert amibroker afl file dll, amibroker afl dll convert, amibroker afl convert, amibroker afl script, convert php script joomla com

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Australia

หมายเลขโปรเจค: #12194199

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $188 สำหรับงานนี้

$188 AUD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0