ปิด

VC++ Programmer

We are hiring for VC++ Programmer.

Location : Chennai

Exp: 1 to 5

Contract: 3 Months

Should have experience in VC++, Dialogs, Com , Active X, MFC and Registry.

interested candidates send their updated resume to kamini@[url removed, login to view]

ทักษะ: MVC, การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : visual studio 2010 c++ tutorial, vc++ programs examples, visual c++ sample programs beginners, visual c++ sample code hello world, visual c++ sample programs with output, vc++ programs codes, microsoft visual c++ tutorial for beginners pdf, vc++ tutorial for beginners with examples, We are looking for experienced integrator to build a video conferencing platform. If you have experience and looking for long te, freelance vc programmer for data acquisition, net programmer cincinnati resume, sql programmer best resume, programmer unity php resume, active directory programmer freelance, resume game programmer unity3d

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14884666

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹27777 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(4 บทวิจารณ์)
4.3
alliedamit

Dear Sir, After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your requirements. Warm Regards Amit Z Relevant Skills and E เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(8 บทวิจารณ์)
3.0
₹27777 INR ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.0
princessaashnaa

In the bid amount, I shall provide website, android and ios application . Relevant Skills and Experience In the bid amount, I shall provide website, android and ios application . Stay tuned, I'm still working on thi เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0