ปิด

I would like to hire a Software Developer

ทักษะ: การพัฒนาซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม: want software developer hire, software developer hire austin, software developer malaysia hire, software developer hire, need software developer hire, freelance software developer hire, bluetooth proximity developer software, property developer software

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Egypt

หมายเลขโปรเจค: #12192070

freelancer จำนวน 4 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $30 สำหรับงานนี้

ajoaosilva

Hi I have over 20 years of experience with Delphi (since version 1 in 1995), SQL, Microsoft SQL Server (since version 6.5 in 1996) and Microsoft Access (since version 2.0 in 1993) so, these languages and database sy เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.9
bayronrodezno

I have over 4 years of experience with .NET (Desktop and Web) technologies: C #, ASP.NET, VB.NET, Entity Framework, WordPress, etc. Also in technologies like: PHP, HTML5, CSS, jQuery, Bootstrap. Reporter: Crystal Rep เพิ่มเติม

$30 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
SergeyKyiv

Greetings! My name is Sergey Murzin, I'm from Kyiv, Ukraine. I have 25 years experience in programming. Any code I provide is well structured and commented, client gets whole access and rights for the code I m เพิ่มเติม

$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
nyxcore

I am professional software developer with extensive knowledge and experience for over 13 years. Over that time i was involved in many projects. My field of expertise is developing robust and high-quality standalone win เพิ่มเติม

$35 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0