ปิด

Design me a Product a 6292015

Design me a Product a 6292015

Design me a Product a 6292015

Design me a Product a 6292015

Design me a Product a 6292015

Design me a Product a 6292015

मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ

मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ

मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ

ทักษะ: การจัดหาผู้ซื้อ, วิศวกรรมโยธา, Logistics, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การทดสอบซอฟต์แวร์

ดูเพิ่มเติม : japanese product design, logo design thai spa product, product design spec, virtuemart product design, average product design freelance salary, product design photography, seo product design, product design finished, corel draw product design, product design bid

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Philippines

หมายเลขโปรเจค: #7960786

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $15 สำหรับงานนี้

imrance08

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 3 วัน
(16 บทวิจารณ์)
4.1