ปิด

Do some data entry

กรอกข้อมูลในสเปรดชีต - พิมพ์งานตามข้อมูลที่มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวกับ MS-Office

- หาข้อมูลทาง web site ได้

- ส่งบทความได้ แต่ข้อมูลก็ต้องหาจาก web site ต่างๆ

ทักษะ: Excel

ดูเพิ่มเติม : what does a data entry specialist do, what does a data entry person do, what does a data entry clerk do, what do data entry clerks do, after registering home based data entry what do nextzx 1427036929161, do some data entry 2 do some data entry 2, do some data entry -- 2 do some data entry -- 2, touch sight entry data entry job, php mysql entry data, google entry data, smart entry data, chapcha entry data entry, difference data entry data proceesing, data entry data conversation

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #14647262

freelancer 11 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $24 สำหรับงานนี้

lizetti

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$34 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
yannizainaldrich

A proposal has not yet been provided

$30 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jelibeth

Through negotiation, I can adjust the day of submission. As soon as I finish the given task, I will immediately give it to you.

$40 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
digitalrigid

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
chinmayp38

A proposal has not yet been provided

$25 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
mahmudsohag

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jorgebonill

A proposal has not yet been provided

$15 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Vishalsh533

A proposal has not yet been provided

$13 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
archanakundu100

Dear Great-full Boss, First thanks to you that you have brought good chance and task that I am very professional and fit for my skills . I am ready to do this task. I also want to discuss over about your goal and agree เพิ่มเติม

$25 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Phchookaew

หวังว่าจะได้ร่วมงานกันค่ะ

$25 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0