เสร็จสมบูรณ์

Need to write chef scripts

มอบให้กับ:

swteam4

Hello, I have experience in building chef scripts and customizing cookbooks and recipes using ruby scripting.I have made custom scripts to install software on server, install and setup database, setup storage volumes เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.6
Vaibhav0702

Hi, I hope this message finds you well. I am a Devops engineer, with experience in automatic configuration using chef for over 2 years. I am sure, if the project is allocated to me I will be able to complete it witho เพิ่มเติม

$25 USD ใน 2 วัน
(1 บทวิจารณ์)
1.1

freelancer 5 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $30 สำหรับงานนี้

$45 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
sunilmudunuri

I'm an experienced freelancer database and report design, development and optimization with more than 9 years of experience . I have used Erwin tool for data modelling and i am well-versed with Normalization's for doin เพิ่มเติม

$25 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
saurabhbhatia94

I have an experience of 2+ years with Opscode Chef. I have created various cookbooks for configuration management and provisioning cookbooks for various cloud providers. I am sure I can deliver this using some of chef เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0