ปิด

Nortel Contivity 1100/1010 Configuration needed

We need a Pro on Nortel to configure one Contivity 1100 and two Contivity 1010 with VPN, OSPF, ...

We are located in Austria, necessary telephone conversation will be done from us.

ทักษะ: ผู้ดูแลระบบ

ดูเพิ่มเติม : nortel contivity 1100 configuration, nortel contivity 1010 configuration, contivity 1100 configuration, contivity 1010 config, job nortel, OSPF, in austria, austria, configuration needed, telephone system, tomat, configuration vpn, located, vpn system, nortel, needed done, vpn configure, telephone needed, 995 vpn

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Italy

หมายเลขโปรเจค: #995

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $400 สำหรับงานนี้

rishikumar2

i can do this project easily.i have the workforce and skills.

$400 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0