ยกเลิก

2D Barnhome Floor Plans - open to bidding -- 2

Take existing .jpg 2D floor Plans and recreate (not actually plans to build from - these have few details)

File types wanted: .png, .SVG and AutoCAD type

We will supply image to recreate and specify open shop area walls to add.

Redraw the living area to be larger.

Add a "shop" portion of the barn. - same width of current plan.

Add a door from the shop to the "living area".

Change font on drawings

Use different images for sinks, toilets, stove and any other appliances.

Include exterior dimensions and general room dimensions

I have rather simple 2D floor plans I want recreated with a shop section added to each.  I have a minimum of 22 to recreate.  I'd like to have you do one to begin with.

I will supply small .jpgs of one to begin with along with a crude example of the end image.

After creating these with out a lot of detail we will then create detailed blue print drawings of them.  There will be NO roof to include only, walls, winodows, doors, fixtures etc (I can supply a detailed example).

We may be interested in 3D rendering of said plans in the future along with customizing the plans as needed.

ทักษะ: ภาพเคลื่อนไหว 3D, การสร้างแบบจำลอง 3D, 3D Rendering, 3ds Max, สถาปัตยกรรมศาสตร์การก่อสร้าง

ดูเพิ่มเติม: formatting repost open bidding, artigos portuguese open bidding

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 4 บทวิจารณ์ ) Castle Rock, United States

หมายเลขโปรเจค: #12017081

freelancer จำนวน 1 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $1263 สำหรับงานนี้

$25 USD ใน 1 วัน
(50 บทวิจารณ์)
5.9
$1263 USD ใน 5 วัน
(12 บทวิจารณ์)
5.0