มอบหมายแล้ว

10 topdown shooting game levels

for my current game project, we need someone helping on designing 10 different game levels(all models are ready to use) within unity3D using its terrain sub-system.

Ten different game levels are divided into two big categories:

- pure terrain level

- urban level

Please reference:

[url removed, login to view]

ทักษะ: ภาพเคลื่อนไหว 3D, 3D Rendering, ภาพเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม : https play google apps developer id psafe tecnologia sa, http 178.89 110.222 game game_v451 php api_url https api vk com api php&amp api_id 3579245&amp api_settings 258&amp viewer_id 20, freelancer levels game, a href https play google com store apps details id developer img alt get it on google play src https developer android com image, cocos2dx levels game, android game shooting game source, ipad game shooting, game shooting ipad, texas holdem poker levels game, game shooting android, action script game shooting, mobile phone game shooting camera, game shooting j2me free code, free j2me game shooting game code, flash game shooting

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12022328

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹19518 สำหรับงานนี้

₹1250 INR ใน 12 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.7
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c เพิ่มเติม

₹1750 INR ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
emon535

To be specific Team Size : 2 Developers Experience : 4 Years + Expertise Area : 2D Game Programming , Virtual Reality / HTC Vive in Unity3d Want to delivery in time and work within Budget. Details Portfolio : เพิ่มเติม

₹55555 INR ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0